پرستاران

تظاهرات اعتراض‌آميز پرستاران آمريكايي مقابل كنگره

صدها نفر از اعضاي اتحاديه ملي پرستاران در آمريكا در اعتراض به ناديده گرفتن حقوق مسلم مردم اين كشور براي برخورداري از رفاه و برخي خدمات دولتي نظير خدمات درماني مقابل ساختمان كنگره در واشنگتن تظاهرات كردند ... ادامه

مجموعه نتایج: 1 | نمایش: 1 - 1