بعد از ظهر سگی

خالق بعد از ظهر سگی در گذشت

سیدنی لومت خالق آثاری چون «دوازده مرد خشمگین»، «سرپیکو» و «بعدازظهر سگی» درگذشت. ... ادامه

مجموعه نتایج: 1 | نمایش: 1 - 1